Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti?
určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům
Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah:
Úvod	 5
1. Specifické poruchy učení a porucha pozornosti a negatívni dopady na proces učení............7
1.1 Dyslexie................................................................................8
1.1.1 Dopady dyslexie na proces učení.................................................11
1. 2 Dysgrafie.............................................................................13
1. 2. 1 Dopady dysgrafie na proces učení..............................................20
1.3 Dysortografie..........................................................................23
1. 3. 1 Dopady dysortografie na proces učení..........................................28
1.4 Dyskalkulie............................................................................30
1. 4. 1 Dopady dyskalkulie na proces učení............................................33
1.5 Další specifické poruchy učení - dyspraxie, dyspinxie, dysmúzie........................35
1.5.1 Dyspraxie.......................................................................35
1.5. 1. 1 Dopady dyspraxie na proces	učení................................38
1.5.2 Dyspinxie.......................................................................38
1. 5. 2. 1 Dopady dyspinxie na proces	učení................................40
1.5.3 Dysmúzie........................................................................40
1. 5. 3. 1 Dopady dysmúzie na proces	učení................................41
1. 6 Porucha pozornosti (ADHD, ADD)........................................................43
1. 6. 1 Dopady poruchy pozornosti na proces učení.....................................45
2. Předpoklady důležité pro efektivní učení...................................................51
2.1 Kognitivní a percepční funkce..........................................................51
2. 1. 1 Rozumové schopnosti ..........................................................54
2. 1.2 Paměť .........................................................................56
2. 1. 3 Pozornost.....................................................................59
2. 1. 4 Kognitivní styl...............................................................60
2. 1.4. 1 Percepční očekávání .................................................63
2.2 Emoce..................................................................................63
2.3 Motivace...............................................................................65
2. 4 Vůle..................................................................................68
2. 5 Vlivy prostředí a osobnostních charakteristik dětí....................................68
3. Úprava podmínek pro učení podle typu poruchy...............................................72
3.1 Podmínky pro efektivní učení dětí s SPU a s poruchou pozornosti .......................72
3.2 Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)...............................79
3.3 Školní hodnocení.......................................................................81
4. Učení......................................................................................85
4.1	Učební typy a styly učení............................................................85
4.	2 Strategie napomáhající zapamatování.................................................94
4.3 Strategie ovlivňující pozornost.......................................................111
4.4 Aktivizující metody učení.............................................................114
4. 5 Spolupráce mozkových hemisfér.........................................................115
4. 6 Čtenářská gramotnost..................................................................116
4. 6. 1	Práce s textem.................................................................120
4. 6. 2	Porozumění čtenému.............................................................127
4. 7 Motivace к učení, ovlivňování učení vůlí..............................................130
4. 7. 1 Ovlivňování prokrastinace - oddalování učení....................................135
4. 8 Tipy pro efektivní učení..............................................................136
4. 8. 1	Gramatika (český i cizí jazyk).................................................136
4. 8. 2	Sloh...........................................................................141
4. 8. 3	Slovní zásoba v cizím jazyce (zejména „slovíčka“)..............................143
4. 8. 4	Matematika.....................................................................146
4. 8. 5	Naukové předměty...............................................................149
4. 8. 6	Paměťové učení — texty básní,	písní apod.......................................150
5. Efektivní postupy při domácí přípravě na školní práci...................................151
5.1 Podmínky pro efektivní domácí přípravu.................................................151
5.2 Jak postupovat při domácí přípravě z hlediska dodržování psychohygienických zásad 155
5. 3 Jak postupovat z hlediska náročnosti a rozsahu učiva...............................156
5.4 Jak postupovat při opakování a automatizaci učiva...................................157
5.4 Jak postupovat z hlediska ovlivňování emoční stránky dítěte.........................158
6. Závěr...................................................................................159
7. Literatura, internetové odkazy..........................................................160
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0117784
3 CZ PrNK
5 20200114111005.5
7 ta
8 160105s2015----xr a|||g|f||||000|0|cze||
20 ## $a 978-80-87295-18-2 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
72 #7 $a 376 $x Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 316.346.32-053.2 $2 MRF
80 ## $a 616.89-008.43 $2 MRF
80 ## $a 616.89-008.47-008.481 $2 MRF
80 ## $a MDT 37 $2 MRF
80 ## $a 159.922.7 $2 MRF
80 ## $a 376 $2 MRF
80 ## $a 159.953.5 $2 MRF
80 ## $a 37.091.322 $2 MRF
80 ## $a 37.04 $2 MRF
80 ## $a (072) $2 MRF
100 1# $a Jucovičová, Drahomíra, $d 1962- $7 xx0012303 $4 aut
245 10 $a Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : $b určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům / $c Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Jucovičová Drahomíra PaedDr. - nakladatelství D + H, $c 2015
300 ## $a 164 stran : $b ilustrace (převážně barevné) ; $c 21 cm + $e 1 errata
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Dotisk prvního vydání v roce 2018
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
650 07 $a děti a mládež $7 ph119707 $2 czenas
650 07 $a specifické poruchy učení $7 ph125888 $2 czenas
650 07 $a porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou $7 ph120994 $2 czenas
650 07 $a porucha pozornosti $7 ph420380 $2 czenas
650 07 $a psychologie dítěte $7 ph117256 $2 czenas
650 07 $a výchova a vzdělávání $7 ph127419 $2 czenas
650 07 $a učení $7 ph126979 $2 czenas
650 07 $a domácí příprava žáků a studentů $7 ph208671 $2 czenas
650 07 $a speciální vzdělávací potřeby $7 ph754025 $2 czenas
650 09 $a children and youth $2 eczenas
650 09 $a learning disabilities $2 eczenas
650 09 $a attention deficit hyperactivity disorder $2 eczenas
650 09 $a attention deficit disorder $2 eczenas
650 09 $a child psychology $2 eczenas
650 09 $a education $2 eczenas
650 09 $a pupils' and students' homework $2 eczenas
650 09 $a special educational needs $2 eczenas
655 #7 $a metodické příručky $2 czenas $7 fd132826
655 #9 $a methodological manuals $2 eczenas
700 1# $a Žáčková, Hana, $d 1960- $7 xx0012302 $4 aut
901 $f 1. vydání - dotisk $o 20190103
990 $a BK
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link